Bygg A

Etasje Ledig areal (BTA)
3. Etasje 1.736
4. Etasje 1.736
5. Etasje 1.736
6. Etasje 1.736