Arealer

Fleksibilitet og arealeffektivitet

I Nils Hansens vei 9-11 oppføres totalt ca. 50.000 kvm BTA, planlagt som et fremtidsrettet kontorprosjekt med moderne, effektive, fleksible og funksjonelle løsninger. Det tilbys leie av 500 – 30.000 kvm. BTA fordelt på to eller tre bygg, med etasjeflater på inntil ca. 3 400 kvm. Det tilrettelegges for både celle- og teamkontor, landskap og aktivitetsbaserte arbeidsplasser, og ivaretar krav om ulike arbeidsformer og muligheten for endring av arbeidsform gjennom leieperioden

Bygg A

3. etg (ABW)
1 736 BTA m2

Åpne arbeidsplasser

Møterom

Konsentrasjonsrom

Prosjektplasser

Lager/print

Toalett

Miljøstasjon

Arealtabell

BYGG A

ETASJE TYPE BTA
7 Kontor 1 159
6 Kontor 1 736
5 Kontor 1 736
4 Kontor 1 736
3 Kontor 1 736
2 Kontor                 1 343
1 Kontor 1 330
Totalt   10 775

Bygg B

1. etg
1 330 BTA m2

Kantine/restaurant

Kaffebar

Resepsjon/innlogging

Møtesenter

Møterom

Åpne arbeidsplasser

Toalett

Kjøkken

Arealtabell

BYGG B

ETASJE TYPE BTA
7 Kontor 1 293
6 Kontor 1 847
5 Kontor 1 847
4 Kontor 1 877
3 Kontor 1 817
2 Kontor                 1 612
1 Kontor/Resepsjon/Kantine 407
Totalt   5 129

Bygg C

3. etg (ABW)
1 416 BTA m2

Åpne arbeidsplasser

Møterom

Konsentrasjonsrom

Prosjektområde

Sosial sone

Lager/print

Toalett

Miljøstasjon

Arealtabell

BYGG C

ETASJE TYPE BTA
7 Kontor 1 014
6 Kontor 1 446
5 Kontor 1 446
4 Kontor 1 476
3 Kontor 1 416
2 Kontor                 1 220
1 Kontor 1 253
Totalt   4 903