Bygg Ledige arealer (BTA)
Bygg A 10.775
Bygg B 10.700
Bygg C 9.271
Sammenhengende etasjer B+C 10.137