Byggene

Et eiendomsprosjekt med varige kvaliteter

Primo Bryn har en klassisk, enkel og karakterfull komposisjon. Enkle volumer med skulptural utforming er satt sammen til en ‘enklave’ på tre enheter der to enheter kan sammenkobles til ett bygg. Byggene skal fremstå som et helhetlige i et arkitektonisk anlegg, men de enkelte enhetene skal også kunne fungere uavhengig av hverandre og fremstå med hver sin identitet innenfor det overordnede grepet.

Eiendommen skal oppleves som et godt sted å være for leietakere og som et viktig tilskudd for naboer, med inviterende fellesarealer ute og inne. Det legges vekt på å skape trivelige, grønne uteområder til glede for leietakere og naboer. Det er blant annet planer om klatreskulpturer langs turveien og torget mellom byggene, og et vakkert vannspeil på plassen. Også forbipasserende ønskes velkommen til bedriftsrestauranten og kaffebaren.

Primo Bryn er tegnet av arkitektfirmaet AART Architects, som fokuserer på at byggene de tegner skal være av betydning for området samtidig som de skal tilføre varige kvaliteter.