Sammenhengende etasjer B+C

Etasjene i bygg B og C kan knyttes sammen med bro

Etasje Ledig areal (BTA)
4. Etasje 3.379
5. Etasje 3.379
6. Etasje 3.379