Bygger på solid historisk grunn på Bryn

Bertel O. Steen Eiendoms nye bygg på Bryn har gjenbruk og ombruk i fokus. Her skal de kombinere tradisjon og kvalitet for å tilføre verdi til et område i sterk vekst.

 

Hva ser du for deg hvis vi ber deg visualisere et bilforhandlerbygg?

Vi kan nesten garantere at det du forestiller deg ikke ligner på bygget som skal huse de nye lokalene til Bertel O. Steen; Primo Bryn.

– Vi skal bidra til byutviklingen på Bryn, og skal bygge med et langsiktig perspektiv. Lokalene som skal huse forhandlervirksomheten til Bertel O. Steen skal være tilrettelagt for utadrettet virksomhet, og kunne tilpasses et byliv i endring sier Thomas Howard, som er markedsdirektør i Bertel O. Steen Eiendom AS

Primo Bryn skal tilføre grønne lunger og en gatestruktur som inviterer til yrende byliv i området. Målet er at torgarealet i tilknytning til bygget skal være stedet menneskene på Bryn går til.

– Her skal folk ha lyst til å være, enten de bor eller jobber i området. Vi skal bygge utearealer og et bygg som er tilrettelagt for at byen rundt endrer seg. En grå vegg skal ikke være det som møter deg.

«Vi skal bidra til byutviklingen på Bryn, og skal bygge med et langsiktig perspektiv»

– Thomas Howard, markedsdirektør i Bertel O. Steen Eiendom

Må tenke nytt

Så hva ligger egentlig bak denne ideen? Howard forklarer at familieeide Bertel O. Steen først og fremst har lange røtter i Oslo, helt fra starten i Kirkegaten 9 i 1901, via Parkveien og senere Waldemar Thranes gate. De senere årene har konsernets forhandlervirksomhet vært drevet fra leide lokaler, og etter hvert som byutviklingen har ført til boligbygging, har handels- og industrivirksomheten gradvis blitt flyttet ut av sentrum.

– Byutvikling hvor boliger fortrenger leiebygg for næring er normalt og viktig, men det betyr at vi som selskap må tenke nytt, sier han. 

Selskapet fant ut at de måtte sikre seg en tomt dersom de ville ha et forhandleranlegg av en viss størrelse i Oslo.

– Det er en stor kostnad, og vi bestemte oss raskt for å tenke ombruk, gjenbruk og at vi skal gi verdi til området vi flytter til, og ikke minst at selve bygget skulle tegnes med tanke på fleksibilitet.

I 2017 startet søket etter en ubebygget tomt. I 2018 sikret de seg tomten Nils Hansens vei 9-11 på Bryn. Her så firmaet store muligheter i et område i sterk vekst.

Primo Bryn i Nils Hansens vei 9-11 består av tre nye og arkitektonisk flotte kontorbygg i tegl.